konstytucja dla nauki
https://konstytucjadlanauki.gov.pl

Pomimo zapewnień ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina, o tym, że w 2020 roku dojdzie do drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń pracowników polskich uczelni (nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych), w projekcie ustawy budżetowej na ten rok nie przewidziano takich środków. Co prawda nadal trwają negocjacje dotyczące ostatecznego jego kształtu, a resort nauki zapewnia, że projekt ulegnie zmianom, jednak wzbudziło to niepokój w środowisku akademickim.

W dokumencie KSN NSZZ „Solidarność”, oprócz kwestii oczekiwań w sprawie podwyżek,  krytycznie oceniono również dotychczasowe skutki obowiązującej ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym i nauce. Wspomniano w nim o narastającym chaosie organizacyjnym, poczuciu niepewności pracowników uczelni, instytutów badawczych i PAN oraz sprzeczności we wprowadzonej w uczelniach ustawie. W dokumencie napisane zostało, że wszystkie te czynniki wpływają na pogarszanie relacji między pracownikami oraz wspólnotą akademicką a pracodawcą, a także przyczyniają się do braku ciągłości badań naukowych.

Ubiegłoroczna subwencja została zwiększona o 7 proc. w stosunku do kwoty z funduszu danej uczelni sprzed dwóch lat. Środki przekazane szkołom wyższym uwzględniały kwoty brutto wraz z dodatkowymi kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcę. Obietnice dotyczyły 10 proc. wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w 2020 roku, ponadto w ciągu trzech lat poziom wynagrodzeń dla pracowników akademickich miał wzrosnąć o ok. 30 proc. Należy pamiętać, że planowane podwyżki pensji pracowników szkół wyższych nie dotyczyły podniesienia wynagrodzenia minimalnego dla nauczycieli akademickich, które rozpatrywano odrębnie.

Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku podczas prac nad budżetem wiceminister zapewniał, że dojdzie do drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń, tak jak obiecywał zarówno on, jak i pan premier Mateusz Morawiecki.

W związku z zaistniałą sytuacją Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie środków na realizację podwyżek wynagrodzeń dla pracowników wyższych uczelni. Całość pisma dostępna na stronie: www.biurorektora.pw.edu.pl

 

Źródła:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/informacja-dotyczaca-spraw-pracowniczych-w-uczelniach-zmian-stawek-wynagrodzen-oraz-stanowisk-pracownikow-uczelni dostęp dnia 10 stycznia 2020

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ponad-916-mln-na-podwyzki-dla-pracownikow-uczelni-mnisw-rozdzielilo-kolejne-srodki dostęp dnia 10 stycznia 2020

https://www.biurorektora.pw.edu.pl/Ustawa-2.0-w-PW/Zmiany-w-PW/Aktualnosci/Apel-Rektora-PW-o-zapewnienie-w-budzecie-panstwa-srodkow-na-realizacje-podwyzek-wynagrodzen dostęp dnia 10 stycznia 2020

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1442749,podwyzki-na-uczelniach-2020-budzet-panstwa-ministerstwo.html dostęp dnia 10 stycznia 2020

https://www.prawo.pl/student/podwyzki-dla-pracownikow-uczelni-zapowiedz-gowina,462177.html dostęp dnia 10 stycznia 2020

 

IMCh